Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

A felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–21

 • Maximum 100 000 000 forint vissza nem térítendő támogatás
 • Intenzitás:50/60/70 %
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre
 • A felhívás keretében nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül és átmeneti támogatásként nyújtható!

Átmeneti támogatásokra vonatkozó feltételek:

– Vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásai által kapott átmeneti támogatásokat is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget

– Ha a vállalkozás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével (is) foglalkozik, az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget

– Ha a vállalkozás aktív a halászati- és akvakultúra-ágazatban (is) az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget

– Ha egy vállalkozás elsődleges mezőgazdasági tevékenységgel és halászati tevékenységgel foglalkozik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget

– Ha egy vállalkozás több ágazatban is aktív: a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget

– A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára 2 300 000 euróig nyújtható átmeneti támogatás

Benyújtás határideje:

 • Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.
 • Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.
 • Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.
 • Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.
 • Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

A projekt területi korlátozása:

 • A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség, amely településlistákat a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza:

 -a népesség 10 ezer főnél kevesebb

vagy

– 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei

 • Budapesten és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások nem támogathatóak!
 • Falusi szálláshely létesítésére:

– a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli települések kivételével, valamint a törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével, az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken van lehetőség.

Támogatást igénylők köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van ( 3. számú településlistát figyelembevéve)
 • lezárt üzleti év árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek ( minimum 1 választása kötelező):

Építési tevékenységek:

 1. Újonnan építendő szálláshely létesítése
 2. Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése

Az a) és b) tevékenységek esetében a projekt eredményeként működő szálláshelynek a fenntartási időszakban évente legalább igazoltan 100 napos nyitvatartással kell üzemelnie.

 • Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése
 • Meglévő szálláshely bővítése új épülettel

A c) és d) tevékenységek esetében a projekt eredményeként működő szálláshelyhez kapcsolódó vendégéjszakák számának a projekt megvalósítását követő fenntartási időszak első teljes lezárt üzleti évétől kezdődően a fenntartási időszak végéig 10 %-kal meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem teljes lezárt üzleti évben mért értéket.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges:

– épület/ek vagy építmény/ek építése/felújítása/bővítése

– eszközök beszerzése

 • A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra megvalósítása.

A fenti kettő tevékenységre vonatkozó támogatott költség összesen nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot!

 • Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, stb.): maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 2 %
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében.
 • Eszközbeszerzés (Kiegészítő turisztikai szolgáltatáshoz, infrastruktúrához, megújuló energiaforráshoz kapcsolódóan)
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 5 %
 • Ingatlan vásárlása: maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 2 %
 • Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése: maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások
 • Immateriális javak beszerzése: maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig
 • A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonya, melegítőkonyha, étterem, étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése.

Nem támogatható:

 • Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások
 • Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök
 • A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség
 • Élő állatok és lágyszárú növények beszerzése
 • Mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló  fejlesztések (Annex I.)
 • Motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése
 • Nyaralóhajó és az abból kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely fejlesztése
 • Kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése
 • Fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése
 • Helyi közút fejlesztése
 • Mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzés
 • Telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása
 • Magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése
 • Aki/amely olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le.

Egyéb Elvárások:

 • Falusi szálláshely fejlesztés esetében FATOSZ 4 napraforgós minősítés megszerzése
 • Településképi bejelentésről igazolás, vagy arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött
 • A megvalósítani kívánt projektek keretében egy helyrajzi számon csak azonos minősítési kategóriába eső szálláshely létesíthető
 • A záró kifizetési igénylés benyújtásának feltétele a fejlesztéssel érintett szálláshelyre vonatkozó érvényes szálláshely-üzemeltetési engedély csatolása
[contact-form-7 404 "Nem található"]
Ossza meg Gazdatársaival is!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .