Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

A felhívás kódszáma: VP2-4.1.8-21

 • minimum 5 millió forint, maximum 250 millió forint vissza nem térítendő támogatás
 • Intenzitás:
 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • fiatal gazda, kollektív beruházás: +10 %
 • Előleg igényelhető:

kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

 • Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
 • legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni
 • Önerővel rendelkezni kell
 • egy támogatási kérelmet lehet benyújtani

Benyújtás:

 • Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.
 • Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. – 2021. szeptember 20.
 • Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.
 • Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19.

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők:
 • Termelői csoport
 • Termelői szervezet
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
 • Szociális szövetkezet
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság
 • Központi költségvetési szerv

Mindegyik vonatkozásában:

 • legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 • árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben.

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • a jelen – VP2-4.1.8-21 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban
 • VP2-4.1.3-20 kódszámú, Kertészeti üzemek korszerűsítése című felhívás keretében ugyanazon tevékenység vonatkozásában már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik, vagy annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van
 • megkezdett projekthez nem igényelhető támogatás ( kivétel tervezés, általános költségek)
 • A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 60 ponton belül a 30 pontot

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Az alábbi szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:
 1. helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak),
 2. Maximum 2 db traktor, maximum 40 millió forint
 3. Maximum 1 db önjáró permetező
 • helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok beszerzése,
 • Maximum: 1 db, maximum 50 milliót forint
 • helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése,
 • helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),
 • a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali számítógép,
 • maximum egy darab táblagép

Táblagépek esetében elvárás, hogy a képátmérője minimum 8” – maximum 11,5” (coll) legyen (az asztali számítógéphez tartozó monitor és/vagy laptop képernyő méretére vonatkozóan nincs megkötés).,

 • maximum egy darab laptop – vagy a laptop helyett egy darab asztali számítógép – szerezhető be. Táblagépek esetében elvárás, hogy a képátmérője minimum 8” – maximum 11,5” (coll) legyen (az asztali számítógéphez tartozó monitor és/vagy laptop képernyő méretére vonatkozóan nincs megkötés).
 • a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök (pl.: automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése,

Maximum 1 db drón

 • meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek befolyásolása),
 • a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben benyújtott támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések és technológiák modernizálása révén

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása (projekt összes elszámolható kiadásának a legalább 5%-át el kell érniük):

Általánosságban: felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége, egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek, képzéshez kapcsolódó költségek

 1. precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján növényvédelmi előrejelzések készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • abiotikus környezeti tényezők “okos” monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében)
 • műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása.
 • a 11. melléklet 6. pontjában szereplő végzettségek megszerzéséhez (a támogatást igénylő, vagy alkalmazottja esetében) vehető igénybe
 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése maximum 0,5 %

A kötelezően megvalósítandókon kívül további Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek max 5 %:
 • hatósági eljárási díjak,
 • tanácsadói költségek,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai, max 1 %
 • műszaki ellenőri szolgáltatás költségei, max 1 %
 • könyvvizsgálat díja, max 0,5 %
 • projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek max 2,5 %
 • immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek:
 • számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése,
 • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
 • mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele

Nem támogatható tevékenységek

 1. öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 2. tehergépkocsi, mezőgazdasági pótkocsi beszerzése,
 3. mobiltelefonok beszerzése,
 4. természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések) beszerzése,
 5. betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló eszközök beszerzése,
 6. üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése,
 7. azon egyszerű talajművelő munkagépek, amelyek nem járulnak hozzá a talajkímélő műveléshez, illetve munkájuk alapján nem sorolhatók a precíziós művelő eszközök közé: ekék, boronák, hengerek, simítók, talajmarók,
 8. építési tevékenység,
 9. új geotermikus termelő kút/rendszer fúrása, meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.

Nem elszámolható költségek köre

 • Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök;
 • A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;
 • A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek. (A felhívás 5.6. a) pontja kivételével

Feltételek

 • A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtó felületén üzemszintű digitális tervet (ÜDT) (12. számú melléklet V. fejezete) magában foglaló üzleti tervet kell készítenie a Felhívás 12. számú melléklete szerint.
 • A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig az igénybe vett szolgáltatás(oka)t fenntartja, vagyis a támogatott tevékenységnek megfelelő tevékenységet saját erőből megvalósítja

Támogatási Kérelemhez csatolni kell:

 • 3 db árajánlat/ gép, vagy eszköz+ forgalmazói nyilatkozat, ha releváns (árajánlat formai követelményeinél egyéb csatolandók)
 • Önerő nyilatkozat
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv esetén: Kormány előzetes hozzájárulása
 • fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló okirat szkennelt változata
 • Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
 • Az üzleti terv értékeléséhez szükséges dokumentumok
 • traktor, erőgép, betakarítógép, munkagép gyártási évének igazolására: a forgalmi engedély másolata, továbbá amennyiben az adott gép nem lett forgalomba helyezve és munkagép esetében a vásárlást igazoló számla másolata

STÉ:

 • „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” (Felhívás 3. számú melléklete);
 • TERA kérelemben feltüntetett azon adatok, amelyek a „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” nevű nyomtatványon nem szerepelnek;
 • „Hatósági állatorvos igazolása az éves átlagos állatlétszám igazolásához” (Felhívás 4. számú melléklete);
 • szarvasmarha, anyajuh, és anyakecske állatfajok esetében az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok

Árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:

 • gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás,
 • egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás,
 • mezőgazdasági őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az adóbevallásra nem kötelezett mezőgazdasági őstermelők esetén az értékesítési betétlap;
 • vagy amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt – üzleti évre vonatkozó üzleti beszámoló, vagy egyéb számviteli nyilvántartás

Kifizetési Kérelemhez csatolni kell:

 • A záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ÜDT megvalósításával elért eredmények, illetve az ÜDT-ben leírt tervek előrehaladásának összefoglalását.
 • meglévő mezőgazdasági erőgépek és traktorok, munkagépek „felokosítása” esetén:

záró kifizetési kérelemhez a tevékenység során elvégzett modernizáció leírását:

 • traktor, erőgép, munkagép forgalmi engedélyének vagy a beszerzést igazoló számlának másolata,
 • a felokosítás során alkalmazott módosítások rövid bemutatása,
 • fotó dokumentáció: fotó(k) az eredeti állapotról és a „felokosítás” utáni állapotról
 • A záró kifizetési igényléshez be kell nyújtani az oktatás, képzés tekintetében a végzettséget igazoló okirat másolatát
 • Első KK: önerő igazolása
 • Tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolásokat

Időpontok:

 • fizikai befejezés: a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap
 • záró kifizetési kérelem: a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó napja
 • a támogatói okirat hatálybalépésétől számítottan 12 hónapon belül köteles kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni
 • Időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot

  Írjon nekünk itt:

  Ha szeretne feliratkozni a Gazdahely hírlevélre, ezt pipálja ki!

  Ossza meg Gazdatársaival is!

  Vélemény, hozzászólás?

  Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

  Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .