Kertészeti üzemek megújításának támogatása

A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.5-21

 • A támogatott projektek várható száma 2 500 – 3 000 db.
 • Maximum támogatás: 25 millió Ft
 • Intenzitás:
 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a
 • + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő/kollektív módon végrehajtott prpjekt
 • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie

Önerő:

Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat, az önerő rendelkezésre állásáról – választása szerint – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (4) bekezdés szerinti igazoló dokumentum benyújtása nélkül kizárólag a (3) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. §

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozaton

a) helyi önkormányzat, társulás esetén a képviselő-testületi, társulási tanácsi határozatot, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester, társulási tanács elnöke nyilatkozatát,

b) költségvetési szerv esetén az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatát,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben a kedvezményezett nyilatkozatát

kell érteni.

 • A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!
 • A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
 • Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.
 • Készpénzes számla nem haladhatja meg 1,5 millió forintot
 • A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Önállóan támogatható tevékenységek

Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése (új):

 • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
 • önjáró és vontatott betakarítógépek,
 • szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
 • talajművelő gépek,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,
 • maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak figyelembevételével. max 10.000.000 Ft


Támogatható költségek:

általános költségek (max. 5 %), például:

 • mérnökök díjai,
 • hatósági eljárási díjak,
 • tanácsadói,
 • projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek
 • a következő immateriális beruházások:
 • számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése,
 • valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése,
 • IKT fejlesztések
 • a kertészeti üzemen belüli anyagmozgatás gépei, eszközei

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése max 15 %

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Nem támogatható tevékenységek

 • mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek
 • öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése, tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi beszerzése,
 • göngyöleg beszerzése,
 • természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,
 • betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése.
 • Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök
 • Megkezdett projekt
 • Azok a kérelmek, amelyek nem érik el a minimum 40 pontot összességében és nem érik el ezen belül az üzleti terv minimum 30 pontos határát, a tartalmi értékelési szempont tekintetében

Időpontok

 • Fizikai befejezés: a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre
 • Záró KK végső határideje: a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó napja
 • Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év
 • a támogatói okirat hatálybalépésétől számítottan 12 hónapon belül köteles kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni (kivéve egyszeri elszámolás)
 • Időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot.
 • értékelési időszakonként egy támogatási kérelem nyújtható be
 • Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
 • Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
 • Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
 • Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
 • Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

Támogatást igénylők köre

 1. Mezőgazdasági termelő:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben:

 • legalább 6000 euró STÉ üzemméret
 • az üzemméret legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik
 • árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetén
 • támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag vonatkozásban kell nézni az üzemméretet és az árbevételt
 • ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be!
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében
 • amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést és az igazolt üzemméret vonatkozásában a legalább 50%-os kertészeti arány meglétét

Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie

 • amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie
 • Termelői csoport

Benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben:

 • összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró STÉ üzemméretet és kertészeti arány meglétét
 • Termelői szervezet

Benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben:

 • összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró STÉ üzemméretet és kertészeti arány meglétét
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet

Benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben:

 • legalább 6000 euró STÉ üzemméret
 • az üzemméret legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik
 • árbevétel legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • önmagában, vagy tagjain keresztül is teljesítheti
 • Szociális szövetkezet

Benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben:

 • legalább 6000 euró STÉ üzemméret
 • az üzemméret legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik
 • árbevétel legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • önmagában kell teljesítenie
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv:

Kormány előzetes hozzájárulásával

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • a jelen – VP2-4.1.3.5-21 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban
Ossza meg Gazdatársaival is!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .