Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA VP6-6.2.1-16

Ki pályázhat?

1. célterület esetén: mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő,

2. célterület esetén: magánszemély

A támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a felhívás 3. vagy 4. mellékletében felsorolt településen van a tartózkodási helye/székhelye, tehát 10 ezer főnél kisebb népességű települések, vagy 10 ezer fő lakosságszámnál magasabb, kizárólag külterülettel jogosult tanyás térségek települései egyikén.

Beadási határidő:
2016. október 24. – 2018. október 23.

Támogatható tevékenységek:
1. célterület: A vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása.
2. célterület: A vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása.

A támogatás célja:
A felhívás célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

A támogatás fő céljai:
A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)
B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy
B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása
Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.

A támogatás formája: vissza nem térítendő átalánytámogatás
A támogatás mértéke: 100%
A támogatás összege: 40 000 euro
Önerő, előleg és biztosíték jelen felhívás esetében nem releváns.

Forrás: Agrár pályázatok 2020
Ossza meg Gazdatársaival is!